Här nedan följer information och råd om det som rör din lägenhet

Flytta in hos oss

På tillträdesdagen sker inflyttningen kl 12. Infaller tillträdesdagen på en helgdag, är det nästkommande vardag som tillträdet ska ske. Var noga med att se till att elabonnemang, adressändring, bredband- och telefonabonnemang och hemförsäkring går till rätt adress.

Hyran

Hyran ska vara betald månadsvis i förskott senast den sista vardagen i varje månad. Vi sänder ut hyresavier för tre månader i taget. Betalas inte hyran i tid för du betala ersättning för betalningspåminnelse. Betalas inte hyran kommer ditt hyresavtal att sägas upp.

Ordningsregler

Tänk på att hålla rent i din bostad och de gemensamma utrymmen som du nyttjar, exempelvis tvättstuga. Som hyresgäst har du en vårdnadsplikt som säger att du ska väl vårda lägenheten och vad som hör till den. Det innebär kortfattat att lägenheten ska städas med jämna mellanrum, golv, väggar och tak ska rengöras, samt badrumsinventarier och köksutrustning. Det minimerar också risken för ohyra, vilket du kan bli ansvarig för om lägenheten inte vårdas på det sätt som lagen kräver.

Visa respekt för dina grannar. Undvik därför att föra oväsen och spela inte för hög musik. Tiden för att iaktta sundhet, ordning och gott skick är inte tidsangiven utan gäller för hela dygnet.

Störningar

Störningar är något som inte accepteras i våra fastigheter. Förekommer störningar riskerar hyresavtalet att sägas upp.

Om störningar förekommer som inte kan tolereras kontaktar ni Polisen på 114 14.

Felanmälan

Enligt hyreslagen är du skyldig att göra en felanmälan snarast om det inträffar ett fel eller en skada i lägenheten så att skadan inte förvärras. Tänk dock på att du som hyresgäst själv är ansvarig för att byta glödlampor, lysrör, glimtändare, säkringar och persienner i din lägenhet.

Felanmälan sker via  Riksbyggen. Felanmälan via Riksbyggen görs på riksbyggen.se/kundtjanst alt. 0771-860 860.

Vid brand, akuta vattenläckage eller annan olycka med risk för skada för person eller egendom, ring SOS alarm på 112.

Om du flyttar

Uppsägningstiden för bostäder sker vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen.

Säger du upp din lägenhet har du en skyldighet att låta den visas för tilltänkta hyresgäster.

När du flyttar ut kommer vi att besikta din bostad. Lägenheten ska vara tom på möbler och en flyttstädning ska ha utförts. Vi vill att du närvarar vid besiktningen för att diskutera ev. skador eller liknande. Se därför till att boka besiktning i god tid innan du flyttar.
Som hyresgäst har du en skyldighet att återställa lägenheten om du har gjort ingrepp i den. Skulle du ha gjort ändringar eller skadat lägenheten och inte åtgärdat skador debiteras du för kostnaden för återställandet. Eventuella hål i väggar ska lagas fackmannamässigt.
Eventuell skadegörelse eller ej godkänd städning debiteras.

Samtliga nycklar ska återlämnas till oss när du flyttar. Saknas nycklar eller cylindrar debiteras du kostnaden för låsbyte. Kostnaden för låsbyte är cirka 1 500 kr.