Skanskullen äger och förvaltar fastigheter.

Skanskullens Förvaltnings AB grundades 1997 och är ett privatägt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i Uddevalla. Vi förvaltar även fastigheter åt Klevås i Uddevalla AB och åt Hegardt Fastighets AB.

Genom åren har beståndet växt och vi förvaltar i dag drygt 150 lägenheter och 80 lokaler fördelat på en yta om cirka 50 000 kvm. Bostadslägenheterna är centralt belägna i Uddevalla. Bland lokalhyresgästerna återfinns exempelvis myndigheter, banker, verkstadsbolag och lokala butiksägare.