Fastighetsbeskrivning

Bastionen 29

Stor fastighet med möjlighet till många olika typer av verksamhet. Fastigheten är idag under ombyggnad / renovering för att anpassas till kommande verksamheter.
I dagsläget är ca 20 % av byggnaden ombyggd samt renoverad för att passa den verksamheten som i dag har valt att bedriva sitt företagande i denna fastighet.

Övrig yta som är tillgänglig för att skräddarsy till kommande verksamhet är ca 2200 kvadrat.
Givetvis kan mindre yta tas till anspråk för att skräddarsy till mindre verksamhet.
Huskroppen har portar som möjliggör genomkörning av fordon genom lokalen, detta medför att en mycket bra logistik för viss typ av verksamhet kan skapas.
Mycket stor yta runt om fastigheten finns för tex parkering eller svängyta för lastbilar ellerliknande.

Fastigheten ligger ett stenkast från Uddevalla Hamnterminal samt nära Riksväg 44.